Drugie przede wszystkim wykorzystuje energetyka i

panele słoneczne lesznoZmiany klimatyczne to jest fakt udowodniony.

Głównym czynnikiem, jaki je wywołuje, jest emisja szeregu gazów cieplarnianych.

Z gazów tych największe znaczenie ma dwutlenek węgla.
Za emisję dwutlenku węgla odpowiada głównie spalanie paliw kopalnych. W jaki sposób wpływamy na zmiany klimatu? Do paliw kopalnych zalpanele słoneczne leszno .

Widok do druku:

panele słoneczne leszno