Gabinet stomatologiczny Zabrze

Stomatolog, za Wikipedią:

Gabinet stomatologiczny Zabrze
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.

Lekarze nie.